Kanał Wyżej
Władze


Adres
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy
ul. Felińskiego 15
01-513 Warszawa
Dyrektor: Ewa Jagielska
 


Telefon
22 839 89 81

Faks
22 839 12 35

Email
dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl

Godziny pracy
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

Kierownictwo


Zakres działania wydziału biura
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy.
Do zadań Biura należy m.in.
opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian, prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych. zapewnienie obsługi prawnej. Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.
Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Władze

Wersja standardowa