Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura organizacyjna

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Władze

Adres

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Felińskiego 15

01-513 Warszawa

Dyrektor: Ewa Jagielska

 

Telefon
22 839 89 81
Faks
22 839 12 35
Email
dbfozoliborz@edu.um.warszawa.pl
Godziny pracy
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16
Zakres działania wydziału biura

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m. st. Warszawy, zwane dalej "Biurem", jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Żoliborz m. st. Warszawy.
Do zadań Biura należy m.in.

  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
  • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych.
  • zapewnienie obsługi prawnej.
  • Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wprowadził Ferenc Bogusława 2015-04-02
Aktualizujący Ferenc Bogusława 2017-03-29
Zatwierdzający Jagielska Ewa 2017-03-29
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-29
Wersja standardowa