Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - DBFO Żoliborz > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Żoliborz m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Żoliborz m.st Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Żoliborz m.st Warszawy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Ferenc, bferenc@rdu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 839 89 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Felińskiego 15, ale wejście do biura jest od ulicy Bitwy pod Rokitną.

Dojścia piesze są od ulic Wojska Polskiego i gen. Zajączka. Chodnik dla pieszych przy ulicy Bitwy pod Rokitną nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów, przy ulicy Wojska Poslkiego jest wydzielony pas na ulicy.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Dworzec Gdański oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do biura jest w połowie ulicy Bitwy pod Rokitną. Do biura prowadzą brązowe drzwi a następnie szare drzwi na wprost wejścia. Za brązowymi drzwiami jest wąski korytarz i dwa schodki. Nie ma platformy dla wózków inwalidzkich. Pierwszym pokojem jest sekretariat (pok.17)  skąd jest wejście do pokoju dyrektora (pok. 18) i głównej księgowej (pok. 19). Biuro nie posiada parkingu dla klientów, windy dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnej, komunikatów głosowych ani osoby posługującej się językiem migowym.


Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport

 
 
Wprowadził ext.mborowski 22-09-2020
Aktualizujący ext.mborowski 31-03-2021
Zatwierdzający Jagielska Ewa 31-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-03-2021
Liczba odwiedzin: 129
Rejestr zmian