Kanał Wyżej
Sprawozdanie finansowe jednostek za rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostek za rok 2018
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
Przedszkole Nr 87
Przedszkole Nr 96
Przedszkole Nr 109 „Ludeczkowo"
Przedszkole Nr 130 im. Marii Kownackiej
Przedszkole Nr 131
Przedszkole Nr 132
Przedszkole Nr 197 „Do-Re-Mi"
Przedszkole Nr 212
Przedszkole Integracyjne Nr 247
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 288
Przedszkole Nr 361
Przedszkole Nr 433
Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Władysława Orkana
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 68 im. Artura Oppmana
Szkoła Podstawowa Nr 92 im. Jana Brzechwy
Szkoła Podstawowa Nr 267 im. Juliusza Słowackiego
Szkoła Podstawowa Nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”
Szkoła Podstawowa Nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”
XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
Zespół Szkół Nr 28
Zespół Szkół Nr 31 im. Jana Kilińskiego
Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Żoliborz”
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 3


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe zbiorcze za rok 2018
Sprawozdanie finansowe jednostek za rok 2018
2018
Sprawozdania finansowe

Wersja standardowa